Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sarajevo [2018/01/10 09:56]
127.0.0.1 [Upcoming Events]
sarajevo [2018/01/31 13:19] (current)
czesiek [Sarajevu, Bosna i Hercegovina] add non-FB address
Line 9: Line 9:
 Potreban je personalni laptop ili smartphone na kojem će se moći učiti. Bitno je napomenuti da je CryptoParty besplatna i da nema finansijske participacije. **Ohrabrujemo ljude koji posjeduju malo ili nimalo znanja o temama koje se dotiču digitalne sigurnosti.\\ Potreban je personalni laptop ili smartphone na kojem će se moći učiti. Bitno je napomenuti da je CryptoParty besplatna i da nema finansijske participacije. **Ohrabrujemo ljude koji posjeduju malo ili nimalo znanja o temama koje se dotiču digitalne sigurnosti.\\
 \\ \\
-Oficijalna stranica: ** [[https://​www.facebook.com/​cryptopartyBiH|https://​www.facebook.com/​cryptopartyBiH]]+Oficijalna stranica: ** [[https://​www.facebook.com/​cryptopartyBiH|https://​www.facebook.com/​cryptopartyBiH]]\\ 
 +**Non-FB:** [[http://​cryptopartybih.net23.net|http://​cryptopartybih.net23.net/​]] 
  
 ===== Upcoming Events ===== ===== Upcoming Events =====