Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sthlm [2017/10/01 18:52]
127.0.0.1 [CryptoParty Stockholm - 4 oktober 2017]
sthlm [2019/03/13 10:13] (current)
slumpmassigt
Line 1: Line 1:
 +====== CryptoParty Stockholm -  24 mars 2019 ======
 +
 +**Arrangör:​** [[https://​civictech.se| CivicTechSweden]]
 +
 +**Var:** House Blivande, Södra Hamnvägen 9
 +
 +**Tid: 13.00-16.00**
 +
 +**Workshops**
 +- Kom igång med Tor
 +- Intro till verktyg för integritet
 +- Ansiktsmålning mot ansiktsigenkänning
 +
 +Det bjuds på fika!
 +
 +Om du själv vill hålla en workshop hör gärna av dig :) 
 +
 +Mer info och anmälan (för att kunna uppskatta mängden fika) finns på: https://​civictech.se/​meetup-3/​
 +
 +
 ====== CryptoParty Stockholm - 4 oktober 2017 ====== ====== CryptoParty Stockholm - 4 oktober 2017 ======