Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
vasteras [2016/04/22 14:47]
akenyg
vasteras [2016/05/06 10:05]
akenyg
Line 2: Line 2:
  
 **Arrangör** \\ **Arrangör** \\
-[[https://​digibib.se|Digibib.se]] @ [[https://​biblioteksforeningen.org|Svensk biblioteksförening]],​ i samarbete med [[http://​kb.se|Kungliga biblioteket]][[https://​bloggar.biblioteket.se/​digitalabiblioteket/​|Digitala biblioteket]] vid [[https://​biblioteket.se|Stockholms stadsbibliotek]] och [[https://www.dfri.se/|DFRI - Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter]], samt med stöd av [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​contact/​communities/​sweden/​|Mozilla Sverige]]+[[https://​digibib.se|Digibib.se]] @ [[https://​biblioteksforeningen.org|Svensk biblioteksförening]],​ i samarbete med [[http://​kb.se|Kungliga biblioteket]] [[https://​bloggar.biblioteket.se/​digitalabiblioteket/​|Digitala biblioteket]] vid [[https://​biblioteket.se|Stockholms stadsbibliotek]] och [[https://​dfri.se]] (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter), samt med stöd av [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​contact/​communities/​sweden/​|Mozilla Sverige]]
  
 **När** \\ **När** \\
Line 9: Line 9:
 **Var** \\ **Var** \\
 Mälardalens högskola (rum: Naxos), Västerås. öppen karta Mälardalens högskola (rum: Naxos), Västerås. öppen karta
 +
 +Hur hög är egentligen den personliga integriteten i bibliotekets datormiljöer?​ Vad kan vi göra för att höja medvetenheten och kunskapen om riskerna och hur biblioteken kan bidra till en säkrare digital miljö som stärker biblioteket som en demokratisk plats för alla? Hur kan vi hjälpa bibliotekens användare och icke-användare att säkra upp deras egen digitala närmiljö?
 +
 +Tillsammans delar vi kunskap och provar på några av de vanligaste integritetshöjande verktygen, t.ex. webbläsaren TOR, den krypterade meddelandeappen Signal och spårningsblockeraren Mozilla – Do not Track. Du får även möjlighet att testa ditt eget biblioteks integritetsnivå med en beta-version av ett självskattningsverktyg som kartlägger integritetsnivån på bibliotekets utrustning och tjänster.
 +
 +För att delta i cryptopartyt krävs inga förkunskaper,​ du behöver inte föranmäla dig, det kostar inget att delta och ALLA är välkomna, både konferensdeltagare och allmänhet. Ta med din egen dator!
  
 **Workshops** **Workshops**