Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vasteras [2016/04/22 17:16]
akenyg
vasteras [2016/05/06 10:07]
akenyg
Line 2: Line 2:
  
 **Arrangör** \\ **Arrangör** \\
-[[https://​digibib.se|Digibib.se]] @ [[https://​biblioteksforeningen.org|Svensk biblioteksförening]],​ i samarbete med [[http://​kb.se|Kungliga biblioteket]] ​och [[https://​bloggar.biblioteket.se/​digitalabiblioteket/​|Digitala biblioteket]] vid [[https://​biblioteket.se|Stockholms stadsbibliotek]],​ samt med stöd av [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​contact/​communities/​sweden/​|Mozilla Sverige]]+[[https://​digibib.se|Digibib.se]] @ [[https://​biblioteksforeningen.org|Svensk biblioteksförening]],​ i samarbete med [[http://​kb.se|Kungliga biblioteket]] [[https://​bloggar.biblioteket.se/​digitalabiblioteket/​|Digitala biblioteket]] vid [[https://​biblioteket.se|Stockholms stadsbibliotek]] ​och [[https://​dfri.se]] (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter), samt med stöd av [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​contact/​communities/​sweden/​|Mozilla Sverige]]
  
 **När** \\ **När** \\
Line 12: Line 12:
 Hur hög är egentligen den personliga integriteten i bibliotekets datormiljöer?​ Vad kan vi göra för att höja medvetenheten och kunskapen om riskerna och hur biblioteken kan bidra till en säkrare digital miljö som stärker biblioteket som en demokratisk plats för alla? Hur kan vi hjälpa bibliotekens användare och icke-användare att säkra upp deras egen digitala närmiljö? Hur hög är egentligen den personliga integriteten i bibliotekets datormiljöer?​ Vad kan vi göra för att höja medvetenheten och kunskapen om riskerna och hur biblioteken kan bidra till en säkrare digital miljö som stärker biblioteket som en demokratisk plats för alla? Hur kan vi hjälpa bibliotekens användare och icke-användare att säkra upp deras egen digitala närmiljö?
  
-Tillsammans delar vi kunskap och provar på några av de vanligaste integritetshöjande verktygen, t.ex. webbläsaren TOR, den krypterade meddelandeappen Signal och spårningsblockeraren Mozilla – Do not Track. Du får även möjlighet att testa ditt eget biblioteks integritetsnivå med en beta-version av ett självskattningsverktyg som kartlägger integritetsnivån på bibliotekets utrustning och tjänster.+Tillsammans delar vi kunskap och provar på några av de vanligaste integritetshöjande verktygen, t.ex. webbläsaren TOR, den krypterade meddelandeappen Signal och Firefox spårningsblockerare ​Do not Track. Du får även möjlighet att testa ditt eget biblioteks integritetsnivå med en beta-version av ett självskattningsverktyg som kartlägger integritetsnivån på bibliotekets utrustning och tjänster.
  
 För att delta i cryptopartyt krävs inga förkunskaper,​ du behöver inte föranmäla dig, det kostar inget att delta och ALLA är välkomna, både konferensdeltagare och allmänhet. Ta med din egen dator! För att delta i cryptopartyt krävs inga förkunskaper,​ du behöver inte föranmäla dig, det kostar inget att delta och ALLA är välkomna, både konferensdeltagare och allmänhet. Ta med din egen dator!
  
-**Workshops** 
- 
-**Tor ** Anonymiseringsverktyg som studsar trafiken via många datorer för att dölja dess ursprung. Enklaste sättet att använda den är ”Tor browser”, en webbläsare färdigkonfigurerad för Tor.\\ 
-**Signal ** Lättanvänd mobilapp till IOS eller Android som ger krypterade samtal och chattmeddelanden.\\ 
-**Tails OS ** Operativsystem speciellt utformat för integritetsskäl. Kan bäras runt på en usb-sticka och användas på exempelvis internetcaféer. Lämnar inga spår på datorn.\\ 
-**Mozilla Encrypt:** 
  
 **Läs mer** \\ **Läs mer** \\
 [[https://​digibib.se/​cryptoparty-bibldag16/​|http://​digibib.se/​cryptoparty-bibldag16/​]] [[https://​digibib.se/​cryptoparty-bibldag16/​|http://​digibib.se/​cryptoparty-bibldag16/​]]