Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
vasteras [2016/05/06 10:03]
akenyg
vasteras [2016/05/06 10:05]
akenyg
Line 2: Line 2:
  
 **Arrangör** \\ **Arrangör** \\
-[[https://​digibib.se|Digibib.se]] @ [[https://​biblioteksforeningen.org|Svensk biblioteksförening]],​ i samarbete med [[http://​kb.se|Kungliga biblioteket]] [[https://​bloggar.biblioteket.se/​digitalabiblioteket/​|Digitala biblioteket]] vid [[https://​biblioteket.se|Stockholms stadsbibliotek]] och DFRI (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter),​ samt med stöd av [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​contact/​communities/​sweden/​|Mozilla Sverige]]+[[https://​digibib.se|Digibib.se]] @ [[https://​biblioteksforeningen.org|Svensk biblioteksförening]],​ i samarbete med [[http://​kb.se|Kungliga biblioteket]] [[https://​bloggar.biblioteket.se/​digitalabiblioteket/​|Digitala biblioteket]] vid [[https://​biblioteket.se|Stockholms stadsbibliotek]] och [[https://​dfri.se]] ​(Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter),​ samt med stöd av [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​contact/​communities/​sweden/​|Mozilla Sverige]]
  
 **När** \\ **När** \\